Onnistu ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa

Vaikka suurin osa suomalaisfirmoista toimii yhden hengen yrityksinä, kohtaa moni niistä aikanaan tarpeen palkata ensimmäisen työntekijänsä. Yrittäjä kenties huomaa, että hänen henkilökohtaiset resurssinsa eivät enää riitä kaiken tarvittavan hoitamiseen – tai että joku toinen voisi tehdä tietyt asiat paljon paremmin yrittäjän keskittyessä itse omaan ydinosaamiseensa.

Kasvun vaatimat kustannukset

Ensimmäinen työntekijä on kasvuyritykselle ennen kaikkea mahdollisuus, mutta täysin riskitöntä rekrytointi ei koskaan ole. Yrittäjä saattaa esimerkiksi pohtia, onko töitä riittävästi tarjolla ympäri vuoden, soveltuuko uusi työntekijä varmasti tehtäväänsä tai kohtaavatko henkilökemiat sittenkään.

Työnantajayrittäjä ei ole vastuussa ainoastaan omasta toimeentulostaan, vaan myös työntekijän palkka sivukuluineen on pystyttävä maksamaan ajallaan. Sen lisäksi omat kustannuksensa syntyvät alkuun niin rekrytoinnista, perehdytyksestä kuin työvälineistä. Todellisten työntekijäkustannusten arvioimiseksi työntekijän bruttopalkka kannattaakin kertoa minimissään 1,5:llä.

Täysin itse toteutettu rekrytointi vie yrittäjältä merkittävästi aikaa laskutettavilta töiltä. Uusi työntekijä saattaa aloittaa tehtävässään vasta useampi kuukausi sen jälkeen, kun yrittäjä on laittanut haun käyntiin. Lisäksi jo pelkästään työpaikkailmoituksen julkaisusta suosituimmissa rekrytointikanavissa syntyy yrittäjälle kuluja monta sataa euroa – per kanava. Ulkopuolinen rekrytointipalvelu taas ottaa prosessin hoitaakseen yleensä useammalla tuhannella eurolla.

Fiksurekryllä olemme halunneet tehdä asiat tehokkaammin ja asiakkaalle huomattavasti edullisemmin. Ulkoistamalla rekrytointinsa meille jää yrittäjän vastuulle vain potentiaalisimpien ehdokkaiden haastattelu ja heistä parhaan hakijan valitseminen. Kaikki muu tapahtuu Fiksurekryn toimesta ja maksaa yrittäjälle vain 495 euroa – siis moninkertaisesti vähemmän kuin mikään muu vaihtoehto.

Pieni riski, paljon apua

Yrityksessä on hyvä tiedostaa muitakin säästämisen mahdollisuuksia, mitä tulee uuden työntekijän hankkimiseen. Aina hänen ei tarvitse olla suoraan vakituinen, täyttä työviikkoa puurtava kokenut konkari. Ylimääräisen työvoiman tarve saattaa ilmetä vain tilapäisenä, esimerkiksi tapahtumina tai sesonkeina. Tähän vastaus voi olla määräaikaisen työntekijän palkkaaminen, työvoiman vuokraaminen tai vaikkapa omalla toiminimellään tai kevytyrittäjänä laskuttavan ammattilaisen hyödyntäminen.

Ensimmäinen työntekijä voi olla myös harjoittelija jostain yrityksen lähiseudun oppilaitoksesta. Koska opiskelija tekee työharjoittelunsa ensisijaisesti koulutuksensa edellyttämänä ja opintopisteet saadakseen, on harjoittelusta maksettava rahallinen korvaus tyypillisesti tavallista maltillisempi. Harjoittelut ja kesätyöt ovatkin yritykselle hyvä ja matalariskinen keino poimia uusia, innokkaita osaajia lopulta pysyväänkin työsuhteeseen.

Suomessa on lisäksi paljon taitavia, mutta työttömiä työnhakijoita. Heidän palkkaamisessaan yritys voi olla oikeutettu TE-toimiston tarjoamaan palkkatukeen, jonka myötä uuden työntekijän palkkakustannukset ovat yritykselle huomattavasti – jopa 50 % – pienemmät. Palkkatuetun työn on mahdollista olla myös määräaikaista, osa-aikaista tai oppisopimuskoulutusta.

Mikäli siis liiketoiminnallasi on tiedossa jo enemmän kysyntää kuin käytettävissä olevia resursseja, voisi ensimmäisen työntekijän palkkaaminen olla varteenotettava ratkaisu tähän positiiviseen ongelmaan. Kun haluat, että rekrytointisi sujuu ammattimaisesti, mutta tuhansia euroja tai kymmeniä työtuntejasi tuhlaamatta, anna Fiksurekryn auttaa!