Erotu työnantajana tarttumalla työnhakijoiden tarpeisiin

Tuore tutkimus selvitti ihmisten työnhaussaan arvostamia asioita ja tähänastisia kokemuksia. Yrityksissä tuloksia kannattaakin peilata omiin käytäntöihinsä, sillä tämänhetkisen rekrytoinnin tasossa näyttäisi riittävän yleisesti vielä paljon petrattavaa.

Palkka, arvot ja ilmapiiri kiinnostavat

Spontaanien vastausten perusteella selvästi eniten työnhakijat ovat kiinnostuneita työnantajan tarjoamasta palkasta ja muista eduista. Toisena listalla tulevat yrityksen arvot ja toimintatavat. Kolmatta sijaa taas pitävät työn sisältö ja vaatimukset sekä hyvin lähellä neljäntenä yrityksen sijainti, koko ja toimiala.

Seuraavat, kauemmaksi jäävät kiinnostuksen kohteet koostuvat teemoista, kuten työajat, ilmapiiri ja työkaverit, työnantajan vakavaraisuus, työsuhteen laatu, työn joustavuus ja merkityksellisyys sekä kehittymismahdollisuudet. Autetuissa vastauksissa kuitenkin työilmapiiri nousee jopa kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi, ja henkilöstön työhyvinvointikin löytyy jo sijalta viisi.

Kanaviin kaivattuja teemoja

Eri kanavista työnhakijat haluavat kuulla tietoa jokseenkin eri asioista. Työpaikkailmoitukseen vastaajat tarvitsevat erityisesti tiedon palkasta, työnkuvan sisällöstä ja vaikutusmahdollisuuksista siihen. Yrityksen nettisivuilta taas tulkitaan mieluiten toimintatapoja ja arvoja, työhyvinvoinnin tärkeyttä ja työn merkityksellisyyttä. Samat teemat nousevat esiin myös yritysesittelyvideoihin liittyvissä toiveissa.

Yritystä koskevista artikkeleista halutaan lukea erityisesti edelläkävijyydestä, toimintatavoista ja arvoista sekä työn merkityksellisyydestä. Sosiaalisen median sisältönä sen sijaan todetaan toimivan teemoista parhaiten työilmapiiri, toimintatavat ja arvot sekä tulevat kollegat ja heidän osaamisensa. Osa hankkii yrityksistä tietoa myös tuttaviltaan – varsinkin työilmapiiriin, tuleviin kollegoihin ja työhyvinvointiin liittyen.

Avoimuutta, aitoutta ja tarinoita toivotaan

Vain reilu puolet tutkimukseen vastanneista kertoo saaneensa edellisessä työnhaussaan kaiken tarvitsemansa informaation. Yli neljäsosa jää kaipaamaan enemmän tietoa etenkin palkasta, työtehtävistä sekä työyhteisöstä ja sen ilmapiiristä – hakuprosessin päättymisestä ja etenemisestä puhumattakaan. Loput, vajaa viidesosa, vastaajista eivät osanneet valita kumpaakaan vaihtoehdoista. Kouluarvosanaksi työnhakijaviestinnästään suomalaisyritykset saavat vastaajilta tyydyttävän keskiarvon 7,02.

Vastausten perusteella työpaikkailmoitusten toivotaan olevan aitoja, innostavia ja jopa tarinallisia, ilman turhaa muodollisuutta tai korulauseita. Työnantajasta sekä työtehtävistä ja niiden vaatimuksista halutaan mahdollisimman selkeä ja totuudenmukainen kuvaus. Persoonallista, tavanomaisesta poikkeavaakin lähestymistapaa pidetään positiivisena ominaisuutena.

Kuten tutkimus osoittaa, on positiivinen hakukokemus kiinni monista asioista. Fiksurekryssä alan ammattilaiset osaavat huolehtia siitä, että yrityksesi rekrytointiprosessi hoituu houkuttelevasti ja ammattimaisesti. Työnhakijoiden lisäksi voit olla myös itse tyytyväinen valittuasi rekrytointikumppanin, joka tarjoaa rahalle selvästi eniten vastinetta. Tutustu palveluumme tarkemmin, niin tiedät miksi.