Anna rekrytointisi ammattilaisen käsiin

Rekrytoinnin ulkoistaminen yleistyy jatkuvasti, ja sitä voidaan tehdä monella tapaa. Ammattilaisen vastuulle voidaan antaa esimerkiksi pelkkä työpaikkailmoitusten laatiminen ja julkaisu tai vaikka koko haku- ja haastatteluprosessi – suorahausta eli headhuntingista puhumattakaan. Rekrytointipalvelusta saatava hyöty on suuri etenkin yrityksille, joilla oma rekrytointiosaaminen tai käytettävissä olevat resurssit eivät ole riittävät. Tähän joukkoon lukeutuu hyvinkin moni suomalainen pk-yritys.

Rekrytoinnin ulkoistamisella viitataan siis kolmantena osapuolena toimivan kumppanin avulla tehtävään yrityksen henkilöstöhankintaan. Kyseisten palveluiden puolesta on helppo puhua: yritys itse pääsee keskittymään omaan ydintoimintaansa ja varmistuu siitä, että haku tehdään ammattimaisesti ja tehokkaasti. Etenkin pidemmällä aikajänteellä se saa aikaan selvää säästöä, koska onnistunut rekrytointi tuo yritykseen soveltuvampia, osaavampia ja sitoutuneempia työntekijöitä.

Prosessina rekrytointi on yllättävän työläs ja aikaa vievä sellaiselle, joka sitä ei työkseen satu tekemään. Haasteita kohdataan myös tilanteissa, joissa uuden työntekijän tarve on kiireellinen ja omat resurssit sen hoitamiseksi erittäin rajalliset. Harvan yrittäjän kalenterista löytyy se tarvittava kymmenen tai jopa parikymmentä tuntia, mitä rekrytointiin kaiken kaikkiaan vierähtää.

Rekrytointiprosessi sisältää muun muassa selkeän ja houkuttelevan ilmoituksen laatimisen, laajan näkyvyyden mahdollistavan julkaisun useissa suosituissa rekrytointikanavissa, potentiaalisimpien hakijoiden seulonnan, heille järjestettävän haastattelukierroksen sekä aktiivisen viestinnän prosessin etenemisestä – ja myös sen päättymisestä kullekin työpaikkaa hakeneelle, mikä valitettavan monessa rekrytoinnissa tuntuu unohtuvan.

Kuten mallikkaasti tehdyn, myös heikonlaisesti toteutetun rekrytointiprosessin seuraukset voivat olla merkittäviä. Se ei välttämättä koskaan tavoita kaikista sopivimpia ehdokkaita tai voi johtaa virheelliseen arvioon työnhakijoiden todellisesta soveltuvuudesta tehtävään. Lisäksi etenkin tänä päivänä negatiivinen työnhakijakokemus leviää helposti muidenkin tietoon, mikä heikentää yleistä mielikuvaa yrityksestä työnantajana.

Ammattilaisten käsiin annettu rekrytointi maksaakin itsensä yleensä moninkertaisesti takaisin. Oma valintansa on myös itselleen sopivimman rekrytointikumppanin löytäminen, koska palveluiden laajuudessa ja hinnoissa voi olla hyvinkin huomattavaa eroa. Fiksurekryllä olemme luoneet poikkeuksellisen palvelupaketin, joka tuo asiakkaallemme merkittävää säästöä niin perinteisiin rekrytointipalveluihin kuin omatoimiseen rekrytointiin verrattuna – laadusta kuitenkaan tinkimättä. Tutustu meidän tapaamme toimia ja soita, kun toteat tarvitsevasi juuri Fiksurekryn kumppaniksesi!